gallery/укр
gallery/photo5395327270467513354 (1)
gallery/west shores school of business logo (21)

Аналітична хімія. Основи кількісного аналізу

exlab@man.gov.ua

(093) 166 31 22

Будь-яка хімічна сполука або матеріал складається з одного або декількох хімічних елементів або, відповідно, речовин. Наприклад, сірка складається з Сульфуру, амоніак та гідразін – з Гідрогену та Оксигену, розчини складаються з розчинника та розчиненої речовини. Саме хімічний аналіз дозволяє визначити, які елементи входять до складу цієї сполуки, їх кількісне співвідношення та навіть послідовність з’єднання окремих атомів хімічних елементів в окремій молекулі, кристалі тощо. Сукупність методів хімічного аналізу поєднано в окремий розділ хімічної науки, що має назву «Аналітична хімія». 

Під час курсу ви отримаєте знання з основ аналітичної хімії, застосуєте різні методи хімічного аналізу для визначення складу продуктів повсякденного використання, зможете перевірити їх якість та відповідність заявленій виробником інформації. Важливим аспектом роботи є можливість попрацювати з сучасним аналітичним лабораторним обладнанням та застосувати традиційні та інноваційні підходи для одержання дослідницьких результатів.

Тривалість: 29 акад. год

 

gallery/щ

Назва роботи

Практична робота №1: Денсиметрія. Визначення вмісту розчиненої речовини в розчині

Титриметрія

Практична робота №1: Титриметричне визначення вмісту гідроксиду натрію в засобах для чищення

Практична робота №2: Визначення вмісту ацетатної кислоти в харчовому оцті методом зворотного титрування

Практична робота №3: Напівавтоматичне титрування. рН-метрія

Практична робота №4: Визначення масової частки натрій карбонату у пробі натрій гідроксиду

Окисно-відновне титрування (редоксиметрія)

Практична робота №1: Визначення вмісту гідроген пероксиду в аптечному розчині перекису водню

Практична робота №2: Визначення вмісту вітаміну С в харчових продуктах

Практична робота №3: Комплексонометричне титрування. Визначення загальної жорсткості води та вмісту іонів Ca2+ і Mg2+

Практична робота №4: Фотометричний метод аналізу вмісту Феруму у воді