Опанування курсу допоможе відповісти на питання, пов’язані із використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, оптимальних варіантів використання різних джерел енергії, а також оптимальних варіантів поєднання з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів нетрадиційної та відновлюваної енергетики.

Тривалість курсу: 8 акад. год

Назва роботи

Практична робота №1: Дослідження прямого перетворення сонячної енергії в електричну на основі фотоелектричних модулів

Практична робота №2: Вимірювання реальних показників вихідної напруги, сили струму та потужності фотомодуля за допомогою універсального вольтметра

Практична робота №3: Вимірювання інтенсивності сонячної радіації за допомогою люксметра

Відновлювана енергетика