Матеріалознавство

Матеріалознавство є наукою про розробку та дослідження матеріалів. Матеріали оточують нас всюди, охоплюють всі сфери людського життя: від легкої промисловості до авіа- та машинобудування, від медицини до військового комплексу, від енергетики до хімічної промисловості. Якість та ефективне використання матеріалів визначають якість нашого життя. Тому дослідження та розробка нових матеріалів є необхідними для створення та впровадження ефективних виробів із цим комплексом властивостей. Тривалість курсу: 8 акад. год

Назва роботи

Практична робота №1: Зміцнення поверхні

Практична робота №2: Вимірювання теплопровідності матеріалів

Практична робота №3: Вимірювання механічних характеристик керамічних, металевих, композиційних матеріалів

Практична робота №4: Вирощування кристалів