Курс «Популяційна біологія» спрямований на формування комплексного уявлення про популяційний рівень організації життя, основна увага приділяється вивченню таких понять, як вид, популяція, фітопопуляція, критеріям популяції, учні познайомляться із загальними підходами до вивчення популяцій та оволодіють методиками для детального вивчення просторової, вікової, статевої, генетичної та екологічної структури популяції, дізнаються про роль популяції у природоохоронній системі, біоіндикації навколишнього середовища.

Тривалість курсу: 10 акад. год

gallery/ддд

Назва роботи

Лекція: Основи популяційної біології. Знайомство з лабораторним обладнанням, посудом. Правила роботи в біологічній лабораторії. Особливості польового експерименту.

Практична робота №1: Просторова структура популяції.

Практична робота №2: Статева і вікова структура популяції.

Практична робота №3: Генетична структура популяції.