Проєкт з розвитку професійної освіти «Youth Professional Development for Future»

Освітній проєкт «Youth Professional Development for Future» покликаний допомогти школярам у виборі майбутньої професії. Ти дізнаєшся, фахівці яких галузей не «виживуть» без хімії, на кілька годин зможеш «приміряти» на себе бажану професію і перетворитися на справжнього еколога, хіміка- чи інженера-технолога, фахівця з біо- та нанотехнологій, фармацевта, дантиста, кондитера та багато інших. 

 

Головна мета проєкту – створення освітнього простору з професійної орієнтації школярів для сприяння їхньому свідомому та гармонійному сучасному розвитку, допомоги з визначенням майбутніх професійних інтересів, а також сприяння розвитку креативного, винахідницького та інноваційного підходу до виконання потенційних фахових обов’язків. 

Завдання проєкту:

 

 • Надання знань з різних сфер виробничої діяльності;

 • Ознайомлення з особливостями та умовами різної професійної діяльності, де хімія та матеріалознавство відіграють одну з ключових ролей;

 • Впровадження компетентнісного підходу до розвитку професійних здібностей в межах окремої або суміжних спеціальностей;

 • Розвиток креативного та інноваційного підходу, а також розуміння особливостей його впровадження в різні сфери професійної діяльності; 

 • Впровадження, розвиток та поглиблення можливостей науково-дослідницького та проєктного підходів до вирішення завдань в межах професійно-спрямованого освітнього процесу та ознайомлення з професійними обов’язками. 
   

 

Напрями розвитку професійної орієнтації:

 

 • Ресурсозбереження;

 • Відповідальне природокористування;

 • Переробка полімерних відходів;

 • Вторинне використання полімерних матеріалів;

 • Використання відновлювальної природної сировини;

 • Альтернативні джерела енергії;

 • Техногенний вплив та його наслідки;

 • Безпека на робочому місці;

 • Альтернативні добрива.

 

Орієнтовний перелік спеціальностей (із можливістю подальшого розвитку інших галузевих напрямів):

 • Хімік-технолог з виробництва біопалива;

 • Спеціаліст з промислової безпеки;

 • Технолог з переробки термопластів;

 • Інженер-технолог з переробки гум та гумових відходів;

 • Спеціаліст з утилізації та переробки промислових відходів;

 • Експерт-еколог;

 • Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф;

 • Біотехнолог з промислової переробки природної та штучної сировини.


План робіт в межах проєкту:

 • Розробка навчальних курсів професійної орієнтації з межах запропонованих напрямів;

 • Заохочення викладачів до пошуку учнів, що вільно генерують ідеї в межах поточних знань, захоплюються вивченням природничих дисциплін, швидко засвоюють нові знання та здатні легко використовувати їх на власну користь, зацікавлених в проведенні власних досліджень; 

 • Теоретична підготовка учнів в межах розроблених навчальних курсів та практичне відпрацювання та використання отриманих нових знань;

 • Ознайомлення учнів з базовими принципами проведення наукових досліджень та сприяння організації власної проєктної роботи;

 • Надання закладам, що беруть участь у всеукраїнському проєкті YouthPDF, комплекту обладнання для тимчасового використання (на період реалізації учнями власних науково-дослідницьких проєктів; орієнтовно 4-6 міс залежно від обраного напряму) та організаційна робота з викладачами-фасилітаторами для обговорення можливостей підтримки та супроводу науково-дослідницької роботи учнів, правил та особливостей роботи з комплектом обладнання, що тимчасово надається в допомогу у реалізації учнями власних досліджень;

 • Самостійна науково-дослідницька та винахідницька діяльність учнів (робота над власним проєктом) в межах отриманих первинних фахових компетенцій; 

 • Оприлюднення результатів виконання науково-дослідницьких робіт на звітній конференції учасників Всеукраїнського проєкту з професійної орієнтації та оцінка перспектив подальшого розвитку результатів науково-дослідницьких робіт. 

 

Очікувані результати: 
 

 • Стимулювання інтересу майбутніх абітурієнтів до здобуття вищої освіти з інженерних та технологічних спеціальностей за різними напрямами; 

 • Розвиток в учнів знань, вмінь, навичок та здібностей з організації та проведення власних досліджень;

 • Поєднання в учнів шкільних та фахових знань для гармонійного, всебічного та цілеспрямованого розвитку дитини;

 • Набуття презентаційних здібностей оприлюднювати результати власних досліджень, аргументовано пояснювати важливість власної ідеї та способів її реалізації, захищати та відстоювати власну точку зору;

 • Впровадження нових курсів з професійної орієнтації школярів та проведення досліджень в рамках позашкільної освіти, активне заохочення школярів та педагогів до цього.

 

Цільова аудиторія:
Учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів, викладачі закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у заходах з поглиблення рівня знань школярів в межах позашкільної роботи, викладачів  закладів позашкільної освіти.