gallery/west shores school of business logo (21)
gallery/укр

Хімія координаційних сполук

Ви знаєте, що таке ліганди? За яким принципом будуються сполуки, які не підкоряються звичайним правилам валентності? Яка їх роль в ферментах, гемоглобіні, хлорофілі? Якщо ні, то курс “Хімія координаційних сполук” допоможе дізнатися тобі не тільки це, а набагато більше.
На практичних заняттях ти будеш самостійно синтезувати неорганічні комплекси та проводити хімічний аналіз. Також ознайомишся з комплексними сполуками природного походження, перевіриш їх властивості та дізнаєшся, як їх використовують в сучасному світі. «Нагородою» за наполегливу працю буде знайомство з тонкошаровою хроматографією – методом, який використовують науковці при дослідженні сумішей речовин.

Тривалість: 24 акад. год

gallery/4

Назва роботи

Модуль 1

Лекція 1: Неорганічні координаційні сполуки. Синтез та аналіз.

Модуль 2

Лекція 1: Природні координаційні сполуки та комплексні сполуки з лігандами природного походження.

Практична робота №1: Виділення та дослідження ліпофільних пігментів рослин.

Практична робота №2: Дослідження йодного комплексу крохмалю.

Практична робота №3: Отримання штучного шовку.

Модуль 3

Лекція 1: Координаційні сполуки в аналітичній хімії.

Практична робота №1: Розділення та ідентифікація неорганічних катіонів методом ТШХ на папері

Практична робота №2: Комплексонометричне титрування. Визначення загальної жорсткості води та вмісту іонів Ca2+ і Mg2+.