Як розібратись в будові та функціонуванні хромосом, які забезпечують процес спадковості? За якими законами відбуваються процеси спадковості на клітинному рівні? Що таке поліплоїдія? В цьому допоможе цитогенетика – наука про хромосоми.

На курсі учні дізнаються багато цікавого про хоромосоми, їх морфологію, структурну та хімічну організацію, функції і поведінку в клітинах, що діляться і не діляться.

Тривалість курсу: 6 акад. год

 

gallery/l

Назва роботи

Лекція: Основи цитогенетики. Знайомство з лабораторним обладнанням, посудом. Правила роботи в біологічній лабораторії.

Практична робота №1: Отримання цитогенетичних мікропрепаратів. Визначення каріотипу рослин. Явище поліплоїдії.