Здорове довкілля - здорова людина

Мета проекту:
Ознайомлення учнівської молоді з принципами взаємодії природних екосистем та людини, санітарії і гігієни, необхідністю та важливістю проведення санітарно-гігієнічних досліджень, впливом небезпечних природних та техногенних факторів на екосистеми та людину, способами визначення та боротьби з хімічною, біологічною та іншими видами небезпеки в побутовому або місцевому масштабах із застосуванням методів наукового дослідження. 


Завдання проекту: проведення санітарно-гігієнічних досліджень води та водопостачання, харчових продуктів, методів аналізу їх якості, способів визначення неякісної продукції, гігієни побутових приміщень, місць з підвищеним рівнем техногенної небезпеки.

Під час проєкту учасники:
•    опанують методи санітарно-гігієнічних досліджень;
•    отримають загальні навички роботи з сучасним високоточним обладнанням різного профілю, відповідним лабораторним приладдям;
•    навчаться планувати і проводити експериментальні санітарно-гігієнічні дослідження з різних аспектів повсякденного життя; 
•    засвоять основи фармацевтичної хімії та хімічної технології, що пов’язані із санітарією та гігієною води, продуктів харчування, оселі;
•    проаналізують локальні хімічні, біологічні та інші небезпеки природного та антропогенного походження, проведуть власний моніторинг та визначать шляхи можливого їх подолання; 
•    навчаться самостійно проводити дослідження з визначення та подолання можливих загроз на власному побутовому або регіональному рівні.

 

Модуль «Аналіз якості харчових продуктів»


Практичні роботи модуля «Аналіз якості харчових продуктів»:
1. Вміст вітаміну С в фруктах та соках (2 год)
2. Визначення кислотності соків (1 год)
3. Вміст глюкози в соках (2 год)
4. Загальний вміст вуглеводів в соках (до 1 год)
5. Розділення та ідентифікація цукрів методом тонкошарової хроматографії (2,5 год)
6. Естери. Одержання штучних ароматизаторів (1 год)


Тривалість: 8-10 годин. Можна обирати як весь блок практичних робіт, так і окремі роботи.